Job title: Två AD/grafiska formgivare till Kommunikationsavdelningen i Stockholm

Company: Försäkringskassan

Job description: design ansvarar för Försäkringskassans visuella identitet, vilket innebär att förvalta och utveckla myndighetens grafiska…/grafiska formgivare med bred erfarenhet av Visuell design. Du arbetar med att visuellt utforma enhetlig samhällsinformation…

Expected salary:

Location: Stockholm

Job date: Thu, 27 Jan 2022 02:04:37 GMT

Apply for the job now!

Leave a Reply

Your email address will not be published.